Sleva!

2 x Antická knihovna / Claudius Claudianus: Únos Prosperiny + Listy hetér

Original price was: 100 Kč.Current price is: 80 Kč.

1 skladem

Popis

Claudius Claudianus: Únos Prosperiny

Claudianus je vzdělaný básník, poeta doctus. Pracuje dokonalým veršem, který téměř nezná elizi, tak charakteristickou pro latinské básníky, a to právě prozrazuje cizince, který mistrně zvládl latinské veršování. Obsah jeho veršů vyžaduje namnoze složitých komentářů, chceme-li proniknout do aktuálních dobových narážek, ale nepotřebuje vysvětlení, chceme-li se nechat unášet básnickou formou a obrazy.
Zvláštním půvabem prosluly i jeho úvody k některým básním. Císaři, konsulové, uzurpátoři, nejvyšší zásluhy, nejpodlejší intriky, napětí doby a strach z barbarů oděných v kůže vystupují v celé Claudianově poezii vedle prostých lidských vztahů, vyjádřených smělými mytologickými obrazy zvláště ve svatebních písních, a vedle obrazů vzatých z běžného života anebo i ze staleté básnické tradice.
Rozporuplná doba zplodila i básnické dílo Claudianovo, plné rozporů.

První vydání. 109 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1975

Listy hetér

Ailiános: Z dopisů, Alkifrón: Dopisy rybářů, Dopisy vesničanů, Dopisy příživníků, Dopisy hetér, Aristainetos: Dopisy, Filostratos: Milostné dopisy, Lúkiános: Hovory hetér, Theofylaktos: Z dopisů.
Milostné dopisy hetér patří k pozdním výtvorům řecké literatury. Jsou to elegantně a pikantně líčené scény řeckého života a představují nesmírně cenný kulturně historický pramen k poznání soukromého života řeckého člověka.
Známe jména bezmála sto padesáti řeckých hetér – kněžen lásky -, jejichž milostné listy nic neztratily na svém půvabu dodnes. Vždyť kromě pouličních holek bylo mezi nimi mnoho mladých žen, které absolvovaly zvláštní školy pro hetéry, osvojily si bezvadné společenské chování, dovedly zpívat, tančit, hrát na různé nástroje, ale vyznaly se i v literatuře a ve filosofii.
Není divu, že hetéry byly pro své estetické i etické hodnoty nezřídka i trvale milovány. Názor tehdejší společnosti na tyto umělkyně lásky, oddávající se mužům sice za peníze, ale většinou podle vlastního zalíbení, nebyl dotčen pokřivujícím vztahem soukromého vlastníka k bytosti hmotně i duchovně podřízené.
V této rozkošné knížce milostné korespondence hetér se zvlášť zřetelně zrcadlí lidské vztahy ve světě antiky, vábící současného člověka, zmítaného rozpory moderní civilizace, svou kouzelnou bezprostředností a otevřeností.

První vydání. 230 stran.
Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1970