Sleva!

Albert Norden: Tak se dělají války

Original price was: 60 Kč.Current price is: 50 Kč.

1 skladem

Katalogové číslo: K0718 Kategorie: , ,

Popis

O pozadí a technice agrese

I. oddíl obsahuje vylíčení historie severoamer. imperialismu od sklonku 19. stol., intervenční války ve Střed. Americe, expanze u Karibského moře, ovládnutí Kuby, Nicaraguy, Havaje a Filipín. V 2. oddílu vysvětluje N. pravé příčiny a uvádí pravé viníky 1. svět. války. V oddílu násl. časově zabírajícím mezidobí mezi dvěma svět. válkami zabývá se N. zvláště fašist. intervenční válkou ve Španělsku, obsazením ČSR a záminkami k rozpoutání 2. svět. války. 4. oddíl knihy líčí mezinár. polit. vývoj po 2. svět. válce: Marshallův plán hladu a agresivního spojenectví se svět. reakcí, porušování mezinár. smluv imperialist. mocnostmi, příčiny a etapy berlínského konfliktu, amer. politiku v západ. Německu a mírový rozvoj Německé demokratické republiky. – V dosl. je pojednáno o událostech r. 1950, především o vypuknutí váleč. konfliktu v Koreji. – Podrobný rejstřík osob.

239 stran.
Vydal: Nakladatelství Mír, Praha. 1951