Alois Dostál: Za vlast

80 

1 skladem

Popis

Na tři idylicky laděné příběhy člení se tato kniha Aloise Dostála, která v sobě skrývá dobové a morální poselství, stejně jako nějaké to semínko naděje do budoucnosti: Ten kdo věří, poctivě pracuje a za dobré bojuje, dojde svého životního naplnění. První příběh zanáší nás do kaple sv. Václava k dějepisci a biskupovi Pešinovi z Čechorodu, který pod svá ochranná křídla vezme mladého studenta Cyrilla Staška. Společně se oddávají studiu dějin – zvláště těch, které se týkají tvrze Obořiště. To jest rodnou půdou Cyrilla a panská država Pešinova. Postupem času se vyvine mezi oběma muži hluboké přátelství, které je základem velkých plánů na rozvoj duchovního života na Obořišti. Druhá část se odehrává na Berounsku, které po třicetileté válce utrpělo mnoho neštěstí a škod. Dlouhá léta bude trvat, než se vše zase do pořádku uspořádá. Lidé ze zničených krajů budou mít ještě mnoho práce. Naštěstí je jim ušlechtilá a vzdělaná Lidmila oporou. A s každou novou zprávou zdá se být život lepší a lepší. Prý se bude brzy pokládat základní kámen nového zámku. Dokonce i škola je znovu ve výstavbě! Snad je to tedy předzvěst lepších časů. S třetím příběhem vracíme se do války se švédskými vojsky, která urputně dorážela na české země. Však kdo statečně bojuje, jednou se míru jistě dočká. Alois Dostál (1858-1934) byl český kněz a spisovatel. Jako římskokatolický kněz působil v Úvalech, kde zastával činnost duchovního až do své smrti. Jako spisovatel psal romány, povídky a divadelní hry pro mládež, ve kterých často zpracovával české dějiny.
315 stran.
Vydal: Nakladatel Jos. R. Vilímek, Praha. 1902