Nový otec zpíjí se do němoty
nový syn nemá co by řekl.

Otec ztrácí vládu nad slovy
syn ji ještě nezískal.

Společné mají jen
tápání.