Polom

Veselý zpěv rychlého pěvce
proniká do morku kostí
silný, že odfoukne sny
Žene se horami - hučení, praskot
nevidíš však to divoké stádo

Čím to, že smrt stromů
jediná
tak krásně voní