Výstava japonského umění na zámku Zbraslav u Prahy

Nad třiceti šesti horami Fuji
zapadá slunce.
Patnácti branami torii
prochází procesí.
Dva tahy štětcem – prší.
Tři tahy a jeřáb roztahuje křídla.
Cvrček v koruně stromu.
Staří mistři
učí nás, jak žít.