Skotská imprese II.

Šeravý déšť padá z korun stromů
Do mechu tichnou ozvěny
dávných hlasů
Stíny kolem menhirů 
započaly dávné rituály
V plamenech západu se
zaleskne stříbro srpu
Nebeský druid se vydal
na jmelí hvězd