Nepoučitelný

Obklopen dvěma ztichlými nekonečny
hledím přes stůl do očí svému já.
Kouká na mě a ťuká si na čelo.
Máš pravdu, je to blbost.
Řekl jsem a udělal to zase.