Rovaniemi, hlavní město finského Laponska (1998)

Finsko je jednou ze zemí náležících k tzv. Arktickým regionům. Díky Golfskému proudu se však jeho přírodní podmínky od ostatních arktických zemí liší. Podnebí je mírné až subarktické, tvořící charakteristický kontrast mezi dnem a nocí, studeným a teplým obdobím.

     Kromě toho, že je Rovaniemi jakýmsi hlavním městem finského Laponska, je také oblíbeným cílem turistů z celého světa.

     Vůbec první „turisté“ se v rovaniemské oblasti usadili již před 8 000 lety, v době, kdy ještě oceán omýval pohoří Ounasvaara, dnes náležící k městu. Stálými osadníky se stali příchozí ze všech světových stran, kteří se smísili s prapůvodními obyvateli Laponska – lidem Sámi.

     Objevení přirozeného bohatství Laponska v 17. století zajistilo Rovaniemi růst. Laponsko svými zdánlivě nekonečnými plochami lesů jakož i zlatou horečkou lidi nadchlo. A jak se rozšiřovala těžiště, rozvíjelo se i město Rovaniemi.

     Rovaniemi bylo vždy jakousi bránou pro cestovatele a cestující jak na sever, tak zpět na jih a tak bylo jen otázkou času, kdy začnou vznikat první hotely a různá turistická zařízení. Stalo se tak ve dvacátých a třicátých letech. Dnes Rovaniemi nabízí spoustu atrakcí, které lákají mnoho turistů. Řečí čísel, město na Polárním Kruhu navštíví ročně přes půl miliónu turistů z nichž polovina jsou turisté zahraniční.

     Město leží na soutoku řek Kemijoki a Ounasjoki. Má elegantní centrum, jehož zjev doplňují stavby, díky kterým je Rovaniemi hodno svého označení: administrativní centrum kraje. Není také divu, když za vším stojí takový velikán finské architektury, jakým bezesporu je Alvar Aalto.

     Status kulturního centra a univerzitního města Rovaniemi velice ovlivnil.

     K nejzajímavějším místům ve městě řadících se k výše uvedeným turistickým atrakcím patří například most Jätkänkynttilä, který spojuje břehy řeky Kemijoki; nad břehy řeky Ounasjoki postavené Arktikum – multifunkční vědecké centrum, v jehož zdech se mimo jiné zkoumá, jaký vliv mají celosvětové změny, k nimž bezesporu v přírodě dochází, na arktickou krajinu; dále městská radnice; budova Lappia, sloužící jako divadlo, koncertní hala, kongresové centrum a zároveň knihovna.

     Přestože má Rovaniemi tak bohatou historii, co se týče výstavby, je městem moderním. Marně byste zde hledali budovu starší čtvrt století, neboť město bylo během druhé světové války kompletně zničeno.

     Nedílnou částí města je pohoří Ounasvaara, nějakých 9 kilometrů dlouhé a kolem tří km široké táhnoucí se podél řeky Kemi. Již od počátku století je místem konání letních festivalů k poctě Půlnočního Slunce jakož i zimních her. Půlnoční slunce se zde neoslavuje náhodou. Z pohoří Ounasvaara je pohled na tento jev prý nejkrásnější. Laponsko je i nyní krajem vhodným k objevování. Tak jako kdysi dávní lovci, dřevorubci a zlatokopové, kteří k nám dnes promlouvají ze zašedlých fotografií, mířili k Rovaniemi, tak i dnes sem přicházejí lidé získávat zkušenosti, utišit svou žízeň po poznání či poznat sám sebe.